Skip to content

Leder du dig dit du själv vill?

Vägen framåt är sällan rak, det går utmärkt att komma dit man ska ändå, eller kanske hamnar man just där det är meningen att man ska vara, just på grund av alla omvägar av lärande?

För några år sedan var jag handledare till en student på Uppsala Universitet. Hen sa sig ha svårt att hitta riktningen i både studier och livet. Vid ett handledningstillfälle fick jag frågan om min väg i livet alltid varit rak, ” Louise, du verkar så tillfreds med livet, har din väg alltid varit raka vägen hit? 
Min respons var inte särskilt professionell för jag började gapskratta. Min väg i livet har nämligen varit allt annat än rak. Jag skolkade mig igenom halva högstadiet, hoppade av gymnasiet, inte direkt en mönsterelev, men gick ut med helt okej betyg ändå. Jag har också sagt upp mig fler än en gång på grund av att det inte känns rätt.  Vad jag istället gjorde vid alla dessa tillfällen då andras förväntningar på mig såg annorlunda ut än mina, så lyssnade jag på min egen röst, egna värderingar, egen meningsfullhet och lust. Och det är just det som har tagit mig dit där jag hade en önskan att vara. 

Jag lever som vuxen ett liv i ständigt lärande och hoppas få möjlighet att göra det i resten av mitt liv. Förutom att jag är en person som troligen aldrig kommer att sluta med vid sidan om studier på kurser på universitetet och gå kreativa sommarkurser på folkhögskolor och annat roligt som får mig att tänka nytt, tänka bredare eller djupare, så försöker jag att i varje stund möta både människor och situationer på ett inlyssnande och nyfiket sätt, som en del av det livslånga lärandet. Bara för att jag har jobbat eller levt med en människa i många år så betyder det inte att vi alltid vet vad en annan människa tycker, känner, vill eller behöver. Vi människor är så härligt enkla och komplexa på samma gång.

Vi har alla gemensamt att vi önskar bli sedda och bekräftade, men vi vill bli det på lite olika sätt i olika situationer och med olika personer. Så när vi har valda sanningar om hur andra människor är, så kan det ofta krocka med just behovet i den andra människan vid just det tillfället, när vi gör antaganden utan att först fråga hur behov, önskemål etc ser ut för den andre människan, så kan det bli tokigt. Det kan hända att anledningen till konflikter och skav i relationer, på jobbet, i hemmet eller inom dig själv, är just kopplade till antaganden och valda sanningar där vi helt enkelt inte lyssnar med nyfikenhet på hur det är och vad som behövs just nu? 
Jag lärde mig för länge sedan, där när jag inte direkt var en mönsterelev i unga år, att ett sätt att få ett bra liv är att lyssna noga både på sig själv och andra. 

Hur gör du? Krockar du ofta när du gör antaganden om andra människor eller dig själv? 
Är du bra på att lyssna in andra och dig själv? Kanske kan det vara ett löfte till dig själv under 2020 att vara mer inlyssnande? Kanske är det vägen som tar dig precis dit du vill i ditt liv?

Så vad hände med den där studenten vid Uppsala Universitet då? 
Jo, hen hittade vad det var som skavde inombords. Vid unga år hade en lärare uttryckt att hen ”aldrig kunde bestämma sig och alltid var en sån där velig person”. Dessa ord hade fastnat kvar i hen och blivit en del av hens självbild. Vi sorterade ut vad hens egen bild av sig själv var nu och då lossnade också kraften att ta steg i den önskade riktningen för hen. Det är alltid klokt att sortera ut vad andra har för förväntningar eller påklistrade sanningar om dig och om du själv anser att dessa är gällande för dig nu? Återkoppling är alltid bra att ta emot, men när det inte är återkoppling som gör att vi växer och utvecklas, utan återkoppling på sättet som förminskar och begränsar? Då är det dags att sortera bort detta så du får loss kraften i dig att gå i din önskade riktning. 
Varmt lycka till! 

Tre tips
1. Lyssna alltid inåt, vad är det du säger till dig själv som du behöver höra eller göra något med? Vad längtar du efter?

2. Lyssna alltid in andras behov och önskemål och se om du kan bidra med något, men se upp med självutplåning på vägen att tillfredsställa andras behov. Du är också viktig! Den viktigaste relationen du kommer att ha i ditt liv, är relationen till dig själv. Ta hand om dig och gå tillbaka till punkt ett vid behov…

3. Sortera ut sånt som andra har ”klistrat på” din självbild för länge sedan, speciellt om det inte ger dig kraft och riktning. Det är lite som att städa ur garderoben från gamla kläder som du helt enkelt inte längre har någon användning för…

Datum

Kategori

Dela

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin