Handledning

Stöd, avlastning, hjälp att sortera och hitta vägar vidare antingen i ditt eget uppdrag och situation som chef eller i chefsgruppen/lednings-gruppen med stora vinster för ökad förståelse för varandra och ökad förmåga till ett bättre samarbete.

Stöd, avlastning, hjälp att sortera och hitta vägar vidare antingen i ditt eget uppdrag och situation som chef eller i chefsgruppen/ledningsgruppen med stora vinster för ökad förståelse för varandra och ökad förmåga till ett bättre samarbete.

Vi tar oss från nuläge till önskat läge på ett respektfullt och inlyssnande sätt.

  • Individuell chefshandledning

1,5 timme per samtal

  • Grupphandledning

Ca 2,5 - 3 timmar per samtal, ca 5 - 8 personer i varje grupp

Kontakta mig gärna för specifik offert, även om ni är fler. kontakt@louiselind.se

Handledning

Ledarutveckling

Ledarutveckling

Chef är en titel som talar om vart i organisationen du har ansvar och mandat att fatta beslut, att vara ledare innebär att andra väljer att följa dig.

För att kunna bidra på bästa sätt i din chefsroll behövs en ständig reflektion om det egna ledarskapets styrkor och utvecklingsområden.

Har du insikt om hur ditt ledarskap landar hos andra?

Kontakta mig om du vill/behöver utvecklas i din ledarroll på kontakt@louiselind.se

Utvecklingsprocess

Utveckling av Ledningsgrupp eller med din egen grupp eller för utveckling av organisationskulturen.

Tillsammans får ni lära er om metaforskningen kring grupputvecklingsprocesser, effektivare möten, konflikthantering, din specifika grupps kommunikativa förmåga, gemensam riktning och drivkraft, ledarskap och kultur som bygger på värderingar och önskade beteenden, som leder till önskade resultat.

Välkommen att kontakta mig på kontakt@louiselind.se

Utvecklingsprocess

Utbildningar

Utbildningar

Fördjupningsprocess

  • Kommunikativt ledarskap
  • Hållbart ledarskap
  • Värderingsstyrt ledarskap
  • Konflikthantering

Välkommen att kontakta mig på kontakt@louiselind.se för mer information.